Nhận Định

Th12 18, 2023
nỏ hu tập trung phát triển hệ sinh thái sáng tạo cho ngành Dầu khí
Th10 12, 2023
Tái tạo văn hóa để củng cố và tạo đà cho tái tạo kinh ...
Th8 08, 2023
nỏ hu về đích trước kế hoạch nộp ngân sách nhà ...
Th7 12, 2023
Nghiên cứu mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ nâng cao...
Th5 31, 2023
nỏ hu giành giải Nhất VIFOTEC với công trình nghiên cứu,...
Th3 28, 2023
Năng lượng gió ngoài khơi sẽ là điểm nhấn của GEOTEC H...

Dịch vụ

Tìm kiếm - Thăm dò
Tìm kiếm – Thăm dò
Khai thác
Hoá – Chế biến
Kinh tế – Quản lý
An toàn – Sức khoẻ – Môi trường
Chống ăn mòn
Phân tích mẫu
Đào tạo – Thông tin – Lưu trữ
Công nghệ thông tin