Tái tạo văn hóa để củng cố và tạo đà cho tái tạo kinh doanh

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Chính phủ đã tổ chức chương trình gặp mặt đại diện doanh nhân Việt Nam. Vinh dự tham gia sự kiện này, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng đã báo cáo với Thường trực Chính phủ về nỗ lực vượt qua thách thức của nỏ hu trong thời gian qua, đặc biệt là kết quả triển khai 2 nhóm giải pháp chính: “Tái tạo văn hóa nỏ hu ” và “Đổi mới công tác quản trị, nâng cao hiệu quả và dịch chuyển mô hình kinh doanh”.

Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng báo cáo với Thường trực Chính phủ về nỗ lực vượt qua thách thức của nỏ hu

Ngay sau khi nước nhà độc lập, ngày 13/10/1945, Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã gửi thư cho giới Công Thương, sau này trở thành Ngày Doanh nhân Việt Nam; đây thể hiện sự thấu hiểu của Bác đối với nỗi khó khăn, vất vả và ghi nhận vai trò của doanh nhân cũng như giới kinh thương Việt Nam. Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ trong bộn bề công việc của mình cũng dành thời gian gặp gỡ, động viên doanh nhân Việt Nam. Đây cũng là một động lực to lớn để doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần vượt qua muôn vàn khó khăn để tồn tại và phát triển, đóng góp lớn cho quốc gia, dân tộc.
Có thể nói, trong sự nghiệt ngã, khốc liệt của thương trường, doanh nghiệp muốn phát triển, trường tồn, sau khi sinh ra, trưởng thành phải liên tục cải tiến, đổi mới; tái cấu trúc theo chu kỳ, thậm chí tái tạo và tái lập. nỏ hu cũng vậy, ra đời từ Đoàn thăm dò dầu lửa 36 ngày 27/11/1961, nay đã 62 năm truyền thống, trong thời gian ấy, nỏ hu đã phát triển và trưởng thành, có đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, có giai đoạn do sự phát triển nóng, xa rời cốt lõi và bị tổn thương văn hóa cùng với tác động từ môi trường kinh doanh như giá dầu giảm sâu, phạm vi hoạt động… đã dẫn đến khó khăn, khủng hoảng kéo dài. Năm 2017, nỏ hu đã từng báo cáo Thủ tướng Chính phủ bức tranh tài chính, dự báo đến năm 2019, nỏ hu sẽ bị mất cân đối dòng tiền, lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo, chấn chỉnh và giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là công tác cán bộ, nỏ hu đã thực hiện công cuộc cải tổ toàn diện. Tôi xin được chia sẻ 2 nhóm giải pháp chính:
Việc ưu tiên, tập trung thực hiện trước hết đó là “Tái tạo Văn hóa nỏ hu ”. Với mục tiêu tái tạo văn hóa để củng cố và tạo đà cho tái tạo kinh doanh. Ngày 27/11/2019, nỏ hu chính thức phê duyệt Đề án Tái tạo Văn hóa nỏ hu , trên cơ sở tư tưởng cốt lõi bao gồm: Mục đích cốt lõi và Hệ giá trị cốt lõi, tiến hành sàng lọc, loại bỏ văn hóa xấu độc; cập nhật, bổ sung văn hóa tiến bộ, hiện đại cùng các giải pháp đồng bộ, cụ thể như hình thành 7 thói quen hiệu quả,… Sau hơn 4 năm kiên trì tổ chức thực hiện, đến nay cơ bản đã củng cố và phát triển Văn hóa nền tảng và Văn hóa bản sắc của nỏ hu gắn với hệ giá trị cốt lõi là “Khát vọng – Trí tuệ – Chuyên nghiệp – Nghĩa tình”, lấy lại được niềm tin của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của người lao động và xã hội, góp phần đưa Giá trị thương hiệu nỏ hu đạt gần 1,4 tỷ USD (tăng 3 lần so với năm 2019).
Việc thứ hai là: Đổi mới công tác quản trị, nâng cao hiệu quả và dịch chuyển mô hình kinh doanh. Trên cơ sở định hướng của Đảng, Nhà nước; mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đất nước, thực tiễn hoạt động, các xu hướng lớn, nỏ hu đã cập nhật chiến lược và hoàn chỉnh đồng bộ Đề án tái cấu trúc; điều chỉnh mô hình quản trị tinh gọn, giảm trung gian; phân công, phân cấp, phân quyền theo hướng cấp nào nắm việc rõ nhất thì cấp đó chịu trách nhiệm ra quyết định quản trị; Tổ hợp, chuẩn mực hóa Hệ thống quy chế quản trị giảm xuống còn 140 quy chế, chia làm 6 Bộ theo lĩnh vực, được số hóa toàn bộ, từng bước tối ưu, cập nhật trên cơ sở ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Xây dựng và đưa vào thực tiễn Bộ giải pháp và quản trị biến động để ứng phó với những thay đổi nhanh; triển khai đồng bộ Quản trị danh mục đầu tư tài chính và danh mục đầu tư phát triển theo Mô hình Công ty mẹ Holding kết hợp điều hành; tổ chức, hình thành các chuỗi liên kết trong Hệ sinh thái nỏ hu , đến nay đã đưa 24 chuỗi giá trị, chuỗi liên kết vào hoạt động, phát huy hiệu quả rất tích cực…
Kết quả của việc thực hiện các nhóm giải pháp trên, mô hình kinh doanh của nỏ hu đã được dịch chuyển theo hướng bền vững hơn, cơ cấu doanh thu, lợi nhuận giữa các lĩnh vực ổn định, tăng trưởng, không còn chỉ dựa vào lĩnh vực khai thác dầu khí nữa. Kết quả sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng trung bình so với giai đoạn 2016-2020; từ năm 2021 đến tháng 6/2023, tổng doanh thu đạt 2.117 nghìn tỷ đồng, tăng 30%; nộp ngân sách nhà nước đạt 349,12 nghìn tỷ đồng, tăng 40%; lợi nhuận đạt 152,6 nghìn tỷ đồng, tăng 60%; tiết giảm chi phí đạt 13.792 tỷ đồng; đặc biệt là thu nhập người lao động tăng 18,2%. Trong bối cảnh vô cùng khó khăn năm 2020 (khi giá dầu -37,63USD), nỏ hu là một trong số ít công ty dầu khí trên thế giới đã vượt qua và có lợi nhuận gần 20.000 tỷ đồng; năm 2021 đã phục hồi so với trước đại dịch Covid-19; năm 2022 đạt nhiều kỷ lục, hoàn thành nhiều công trình lớn, đạt nhiều giải thưởng KHCN; năm 2023 sau 9 tháng hoạt động, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 655 nghìn tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch 9 tháng, hoàn thành 97% kế hoạch năm; Nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 105,4 nghìn tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch năm 2023; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn vượt 17% kế hoạch năm.
Để đạt được kết quả nêu trên, ngoài những nỗ lực, cố gắng của 6 vạn cán bộ, đảng viên, người lao động, nỏ hu còn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương, sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.
Thời gian tới, với mục tiêu trở thành Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia, giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng và trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trước những khó khăn lớn như xu hướng dịch chuyển năng lượng, địa chính trị phức tạp, biến động của thị trường,… nỏ hu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của Đảng, Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương để giữ đà phát triển bền vững, đạt được những thành công và thắng lợi mới, tiếp tục đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của đất nước với vai trò là một tập đoàn công nghiệp năng lượng hàng đầu quốc gia.